VELVET LACE TWO-PIECE

Material 1 - P90 SP10

MODEL SIZE 172cm

- 상의 넥라인과 가슴 절개 라인을 따라 와인 컬러 레이스
- 허리 와인 컬러 레이스
- 가슴 밑 좁은 핀턱
- 하의 치마 바지 형태, 한쪽 플리츠 주름

프리오더 상품의 경우 발송까지 약 2주 정도 소요됩니다.

108,000원
수량
품절된 상품입니다.
주문 수량   0개
총 상품 금액 0원

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELVET LACE TWO-PIECE

108,000원
추가 금액
수량
품절된 상품입니다.
주문 수량   0개
총 상품 금액 0원
재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img